කාරුණික පින්වත,

පූජ්‍ය කැළණියේ සිද්ධත්ථ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන ලද ධර්ම සාකච්චා වලට සවන් දීමේ භාග්‍යය දැන් ඔබට ලැබී තිබේ.

ඒ සඳහා පහත සම්බන්ධක උපයෝගී කරගන්න.

01. paramartha dharma sakachcha 2016.02.24 - 1

02. paramartha dharma sakachcha 2016.02.24 - 2

03. paramartha dharma sakachcha 2016.03.22 - 1

04. paramartha dharma sakachcha 2016.03.22 - 2

05. paramartha dharma sakachcha 2016.03.22 - 3

06. paramartha dharma sakachcha 2016.03.30 - 1

07. paramartha dharma sakachcha 2016.03.30 - 2

08. paramartha dharma sakachcha 2016.03.30 - 3

09. paramartha dharma sakachcha 2016.03.30 - 4දයාබර ශ්‍රාවක පින්වත,
බෞද්ධ දර්ශනය සිංහල භාෂාවෙන් අධ්‍යයනය කරමින් තම ජීවිතය දුක් පීඩාවෙන් තොරව ගත කිරීමට පුරුදු පුහුණු වන ඔබ වැනි ශ්‍රාවක පින්වතුන් වෙනුවෙන් මෙම වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කොට ඇත.

ලෝකයට තවත් එක් ගුණවතෙකු එක් වේ නම් එය අපගේ ප්‍රාර්ථනය යි.

අපවත් වී වදාළ අතිපූජ්‍ය කෝට්ටේ ශ්‍රී දේවානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන ලද පහත සඳහන් මාතෘකා යටතේ වූ දේශනා වලට මෙහිදී ඔබට සවන්දිය හැකි ය.

 කෝට්ටේ ශ්‍රී දේවානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ සියලුම දේශනා ඔබගේ පරිගණකයට බාගත කරගැනීමට ගැනීමට මෙම සම්බන්ධකයට යොමුවන්න.

Download Location for Kalyana Dharma Desanam

Paramartha Dhamma Sakachcha

Paramarthadhamma youtube channel 01

Sumanasiri's youtube channel 01


Other web sites for Dhamma Sermons

http://paramarthadhamma.myewebsite.com

http://paramarthadhamma.wordpress.com

http://sadahammaga1.blogspot.com

http://paramarthadhamma.webs.com

http://srikalyanadharma.org

http://paramarthadhamma.jimdo.com

Make a Free Website with Yola.